Subsidie, incidenteel en structureel

Incidentele subsidie is ten behoeve van (bijzondere) incidentele projecten en/of activiteiten die niet horen tot de reguliere bezigheden van de aanvrager. Structurele subsidie wordt per boekjaar aan een instelling verstrekt en de activiteit ervan wordt op reguliere/structurele basis gedurende het jaar uitgevoerd door de subsidieontvanger. 

Aanpak

Na afloop van de activiteiten moet u in de meeste gevallen de subsidie verantwoorden. De gemeente stelt het subsidiebedrag na verantwoording definitief vast. 

U kunt het Aanvraagformulier Incidentele Subsidie Kunst en Cultuur (pdf, 107 kB) of Aanvraagformulier subsidie monumenten (pdf, 59 kB) uitprinten en opsturen naar de gemeente ter attentie van de afdeling Samenleving:

Gemeente Ouder-Amstel
T.a.v. afdeling Samenleving
Postbus 35
1190 AA Ouderkerk aan de Amstel
Email: gemeente@ouder-amstel.nl

Gerelateerde vragen