Starterslening aanvragen

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Voor uw eerste koopwoning kunt u mogelijk een Starterslening (extra lening) krijgen bovenop uw hypotheek. De lening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en de hypotheek bij de bank. De Starterslening valt onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 

Voorwaarden

Voor de Starterlening gelden de volgende voorwaarden:
 1. De aanvrager:
  1. woont minimaal 24 maanden aaneengesloten in de gemeente Ouder-Amstel of,
  2. was in de 15 jaren voorafgaand aan het moment van aanvraag tenminste 8 jaren in de gemeente Ouder-Amstel als inwoner ingeschreven, of
  3. woont buiten Ouder-Amstel, maar verleent aan een inwoner van Ouder-Amstel mantelzorg of, 
  4. heeft een baan bij een onderwijsinstelling of in de zorg in Ouder-Amstel.

         2. De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan
             bewonen.
         3. De maximale koopsom is de maximale NHG-grens, inclusief verbeterkosten en meerwerk (in
              2021 was de NHG-grens € 325.000,-. In 2022 zal deze grens stijgen naar € 355.000). 
         4. De Starterslening bedraagt maximaal € 45.000,-.

Aanpak

De gemeente toetst of u aan de voorwaarden voldoet. Na akkoord van de gemeente kunt u de Starterslening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting  (SVn). Het SVn verstrekt de Starterslening namens de gemeente. 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Direct online regelen

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:
 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Gerelateerde vragen