Melding wijziging leidinggevende horecabedrijf

Voordat u de melding gaat invullen adviseren wij u om de verplichte bijlagen te digitaliseren zodat u deze direct kunt toevoegen: 

  • Kopie geldig legitimatiebewijs
  • Kopie verklaring Sociale Hygiëne
  • Kopie ondertekend arbeidscontract

Voorwaarden

Leidinggevenden moeten volgens artikel 8 Alcoholwet voldoen aan de volgende eisen:  

  • 21 Jaar of ouder zijn
  • Geen strafblad hebben
  • Niet onder curatele staan en ook niet uit het ouderlijk gezag of de voogdij ontzet zijn en voldoen aan zedelijkheidseisen
  • Aanwezigheid van een leidinggevende tijdens de openingstijden is verplicht.
  • Zodra u een ontvangstbevestiging van de melding heeft ontvangen mag de persoon optreden als leidinggevende in het horecabedrijf. Een afschrift van de ontvangstbevestiging van de melding moet in het horecabedrijf aanwezig zijn.
  • De gemeente toetst de nieuwe leidinggevende op alle wettelijke eisen. Voldoet de aangemelde leidinggevende niet aan die eisen dan mag deze vanaf het moment dat u hierover bent geïnformeerd, niet meer optreden als leidinggevende in uw horecabedrijf.

Gerelateerde vragen