Leegstaande woning tijdelijk verhuren

U kunt deze vergunning aanvragen voor:

 • Een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden. U krijgt een vergunning voor 2 jaar die u steeds met 1 jaar kunt verlengen (tot maximaal 7 jaar);
 • Een woning die te koop staat. U krijgt een vergunning voor 5 jaar (de maximale duur van de vergunning);
 • Gebouwen zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren, bijvoorbeeld een kantoorgebouw of school, mag u maximaal 10 jaar verhuren.

Heeft u voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig? De vergunning voor verhuur wordt afgegeven voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan (met een maximum van 10 jaar). 

Lees welke mogelijkheden er zijn voor tijdelijke verhuur op Rijksoverheid.nl.

Voorwaarden

Voorwaarden voor tijdelijke verhuur van huurwoning:

 • De woonruimte staat leeg;
 • U bent eigenaar of verhuurder van de woonruimte.

Voorwaarden voor tijdelijke verhuur koopwoning:

 • De woonruimte nog niet bewoond is geweest (nieuwbouw);
 • De eigenaar moet er zelf 12 maanden of langer in hebben gewoond voordat het leeg kwam te staan, of;
 • De woonruimte is de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar verhuurd.

Op Rijksoverheid.nl kunt u een vergunning aanvragen om uw leegstaande woning tijdelijk te verhuren. Vul dit formulier in en stuur het ingevulde formulier naar de gemeente, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, inclusief:

 • Een getekend of concept huurcontract op basis van de leegstandwet;
 • Een kopie van het eigendomsbewijs;
 • Een beschrijving van de woning, makelaarsbrochure;
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van de gemeente.

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Gerelateerde vragen

Direct regelen