Gevonden of verloren voorwerpen melden

Een gevonden voorwerp kunt u met of zonder DigiD melden bij de gemeente. U kunt het voorwerp daarna bij de gemeente afgeven of thuis goed bewaren.

Zodra u een gevonden voorwerp naar de gemeente brengt, kunt u een ontvangstbevestiging ophalen tijdens de openingstijden. Neem een geldig identiteitsbewijs mee als u langskomt.

Voorwaarden

  • Voorwerpen die minder waard zijn dan € 450 bewaart de gemeente 3 maanden. Daarna worden ze verkocht, vernietigd of hergebruikt.
  • Voorwerpen die meer waard zijn dan € 450 bewaart de gemeente 1 jaar. Als er binnen 1 jaar geen eigenaar is gevonden, kan de vinder de eigenaar worden. U moet dan zelf binnen een maand het voorwerp ophalen.

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Gerelateerde vragen

Direct regelen