Gemeentegrond gebruiken

Voor het plaatsen van een hijskraan zijn er aanvullende gegevens nodig, zoals: 

 • een situatietekening met opstelling kraan zelf, als hij materiaal van een vrachtwagen tilt, opstelplek van de vrachtauto of anders, opslagplaats van de te hijsen objecten;
 • een tekening met de draaicirkel van de kraan met daarop alles wat zich binnen draaibereik van de kraan bevindt, het gewicht en omvang van hetgeen getild of gehesen moet vermeld worden en tot welke hoogte gehesen wordt;
 • gewicht en asdruk van de kraan (dat deel van het gewicht van een voertuig dat via de wielen van één as op de ondergrond wordt overgebracht), en welke voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat door de kraan straatwerk beschadigd wordt;
  • de afmetingen (lengte x breedte x hoogte) van de kraan;
  • overzicht van de (tijdelijke) verkeersmaatregelen die er worden genomen, deze dienen conform CROW publicatie 96-b te zijn.

Voorwaarden

Voor de aanvraag van een vergunning om gemeentegrond te gebruiken, heeft u nodig:

 • Een situatietekening van de locatie waar de voorwerpen worden geplaatst.

De vergunning kan worden geweigerd als: 

 • Het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg;
 • Het beoogde gebruik gevaar oplevert voor de bruikbaarheid of een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
 • Het beoogde gebruik gevaar, hinder of overlast oplevert;
 • Het beoogde gebruik de openbare ruimte verontreinigt;
 • Het beoogde gebruik afbreuk doet aan het uiterlijk van de openbare ruimte.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u contact opnemen via gemeente@ouder-amstel.nl of telefoon: (020) 496 21 21.

Kosten

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing over uw aanvraag. De gemeente kan beslissen om de termijn eenmalig met 6 weken te verlengen.

Gerelateerde vragen