Exploitatievergunning horecabedrijf aanvragen

U heeft een horecabedrijf als u eten, (alcoholische) drank en tabak verkoopt of slaapplekken verhuurt. Voorbeelden van horecabedrijven zijn een café, restaurant, snackbar, discotheek of hotel. Ook voor een buurthuis, clubhuis of kantine heeft u een exploitatievergunning nodig.

Voorwaarden

De voorwaarden om een exploitatievergunning aan te vragen zijn onder andere:

 • Leidinggevenden zijn 21 jaar of ouder.
 • Leidinggevenden hebben geen strafblad.
 • De vestiging van een nieuw horecabedrijf moet passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente.
 • De vergunning staat op naam van de eigenaar. De eigenaar kan de vergunning niet overdragen aan iemand anders.
 • De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen.

Aanpak

Voordat u het formulier gaat invullen adviseren wij u de volgende verplichte bijlagen te digitaliseren zodat u deze direct kunt toevoegen:

 • Een kopie van identiteitsbewijzen van de exploitant(en)
 • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Een bewijs dat u het pand mag gebruiken (huur-, pacht- of koopovereenkomst)

 De vergunning moet worden aangevraagd bij:  

 • Start van een nieuw bedrijf
 • Overname van een bedrijf
 • Wijziging van ondernemingsvorm
 • Wijziging van bedrijfsvoering
 • U andere leidinggevenden in dienst neemt
 • U een terras gaat exploiteren of uitbreiden

Het kan zijn dat u nog meer vergunningen nodig heeft of een melding moet doen:

Kosten

Zie Legesverordening 2024 op Overheid.nl.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Gerelateerde vragen