Een klein evenement organiseren

Een klein evenement is bijvoorbeeld een rommelmarkt, straatfeest of buurtbarbecue. Op een klein evenement zijn weinig mensen aanwezig. Een klein evenement zorgt voor weinig overlast voor bewoners en verkeer. U moet een klein evenement melden bij de gemeente.

Misschien moet u aan de gemeente een vergunning vragen voor activiteiten op het evenement. Of u moet een aparte melding doen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij:

 • het plaatsen van tijdelijke bouwsels (bijvoorbeeld een podium, tribune of feesttent)
 • het plaatsen van reclameborden of routeborden
 • het organiseren van een feest in uw (horeca)bedrijf
 • het tijdelijk schenken van alcohol
 • het organiseren van een evenement in of bij een natuurgebied
Voor grote of kleine evenementen die meer overlast geven voor de omgeving is een vergunning verplicht. Een vergunning kunt u aanvragen op Evenementen organiseren

Voorwaarden

Zo weet u of u een klein evenement organiseert:

 • U verwacht maximaal 500 mensen.
 • Het evenement zorgt niet voor geluidsoverlast.
 • Het evenement is:
  • op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag tussen 8:00 en 23:00 uur, of
  • op vrijdag tussen 8:00 en 24:00 uur of
  • op zaterdag tussen 8:00 en 24:00 uur of
  • op zondag: tussen 13:00 en 20:00 uur
 • U hoeft voor het evenement geen wegen af te zetten.
 • Lijnbussen, trams of treinen hebben geen last van het evenement.
 • Politie, brandweer en medische hulpdiensten hebben vrije doorgang.

Aanpak

Zo doet u een melding voor een klein evenement, of vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft of dat u alleen een melding hoeft te doen.
 • Log in.
 • U geeft onder andere door:
  • uw (e-mail)adres en telefoonnummer
  • de plek van het evenement
  • wanneer het evenement is

Kosten

Een evenement melden is gratis.

Termijn

Heeft u een melding gedaan? De gemeente stuurt u binnen 10 werkdagen een bericht dat uw melding is aangekomen.

Heeft u een vergunning aangevraagd? De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. Lukt het de gemeente niet om binnen 8 weken te beslissen? Dan mag de gemeente deze periode 1 keer verlengen.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Daarmee laat u de gemeente weten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Doe dat binnen 6 weken. De gemeente kijkt dan nog een keer naar uw aanvraag en neemt opnieuw een beslissing.

Bent u het daarna nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u aan de rechtbank vragen of de gemeente een goede beslissing heeft genomen. Dat heet ‘in beroep gaan’.

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

Neem voor meer informatie of overleg contact op met de gemeente.

Gerelateerde vragen