Alcohol schenken en verkopen

U moet als ondernemer een alcoholwetvergunning aanvragen als:

 • U een bedrijf start, verhuist of overneemt waar u alcohol wilt schenken of verkopen;
 • Er een andere leidinggevende of ondernemer komt;
 • De inrichting (bouwtechnisch) verandert;
 • De ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld uw eenmanszaak wordt een BV).

Aanpak

U levert bij uw aanvraag de volgende documenten aan:

 • Een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel;
 • Een geldig identiteitsbewijs van alle op de vergunning genoemde leidinggevenden;
 • Een geldige Verklaring Sociale Hygiëne (VSH) van alle op de vergunning genoemde personen. Ook de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (zoals eenmanszaak of BV) hebben een Verklaring Sociale Hygiëne nodig; en
 • Een positief antecedentenonderzoek (onbesproken gedrag en geen strafblad).

Meerdere vergunningen of meldingen nodig?

Het kan zijn dat u meer vergunningen nodig heeft of meldingen moet doen:

Kosten

Zie Legesverordening 2024 op Overheid.nl.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal met 6 weken verlengen. Gaat het om een alcoholvergunning voor een buurthuis of kantine? De gemeente beslist dan binnen 6 maanden na ontvangst op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Gerelateerde vragen

Direct regelen