Aanvraag vaststelling subsidie

Als u subsidie van de gemeente Ouder-Amstel heeft ontvangen, dient u daarvoor een aanvraag tot vaststelling en een eindrapportage in te dienen. De gemeente bekijkt of de gestelde doelen zijn gehaald en daarna vindt de vaststelling van het subsidiebedrag plaats. Hoe u de subsidie moet verantwoorden staat in de brief (beschikking) die u hebt ontvangen. Voor een aantal subsidies zijn vaststellingsformulieren beschikbaar. Deze kunt u hieronder invullen.

Gerelateerde vragen